Radiokrabi TAT 01

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ สถานที่จัดงาน 5 แห่ง เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ดังนี้ คือ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ พิธียกเสาเต็งโก วันที่ 30 กันยายน 2559 พิธีเดินธูปเวียนเทียน ทุกคืน พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ขบวนแห่พระรอบตลาดเทศบาลนครตรัง ในวันที่ 4 ตุลาคม (ช่วงบ่าย) ขบวนแห่พระ ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม และวันที่ 6 ตุลาคม (ช่วงเช้า) ขบวนแห่พระ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย

พิเศษ การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก โดยเทศบาลนครตรัง จัดวันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง ถนนวิเศษกุล กิจกรรมในงาน ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผัก เช่น ประวัติการถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประวัติศาลเจ้า ประวัติองค์ศักดิ์สิทธิ์ การตั้งโต๊ะรับพระ การแสดงบนเวที ซุ้มถ่ายรูปที่ระลึก

ภาพ/ข่าว : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย